Financování výstavby FVE

Společnost Solar lease nabízí financování výstavby FVE jak formou zprostředkování bankovního úvěru, tak možností splátek ve formě garantovaného výkupu vyrobené elektřiny. 


Vzorový příklad

 Instalace FVE o výkonu 50 kWh na komerčním objektu

Celkové náklady na pořízení............................ 1.450.000 Kč

Celková váše dotace z programu NPO...........   469.000 Kč

Vlastní náklady na pořízení FVE......................   981.000 Kč

Garantovaný výkup vyrobené energie...........  200.000 Kč / rok

Návratnost investice............................................  4,9 let

V případě výstavby FVE prostřednictvím bankovního úvěru je tak možné splátky splácet prostým prodejem vyrobené elektřiny, bez nutnosti investice vlastních peněz.


V případě zájmu o financování výstavby nás prosím kontaktujte.