O nás

Nabízíme kompletní řešení pro výstavbu fotovoltaických elektráren jak pro rodinné domy, tak pro firmy. Zajistíme dodávku komponent, vyřízení dotací, instalace, revize a připojení k odběrné síti. 

Pro stavbu našich solárních elektráren používáme monokrystalické panely Sunpro a Risen, měniče Solax a FoxESS, baterie odpovídající kapacity. Veškeré nabízené komponenty máme skladem, instalace elektrárny je možná ihned po návrhu a schválení řešení pro daný typ střechy a vyřízení dokumentace. 

Nabízíme několik možností výstavby fotovoltaické elektrárny:

Program Basic - zákazníkům, kteří si solární elektrárnu chtějí postavit svépomocí nabízíme dodávku potřebných komponent, od FVE panelů, měničů, baterií až po konstrukční prvky. Veškeré komponenty jsou skladem.

Programy Economy a Comfort - nabízíme dodávku solární elektrárny na klíč, včetně návrhu, vyřízení dotace, kompletní realizace a připojení k odběrné soustavě. Program Comfort obsahuje integraci bateriového úložiště. Použití baterií pomůže zvýšit nezávislost na odebíraném elektrickém proudu, při správné konfiguraci dokáže ušetřit až 30 procent odebírané elektrické energie.

Program Maximum - zákazníkům, kteří mají možnost instalace až 50 kWh elektrárny a chtějí využít maximální výši podpory ve formě dotace bez nutnosti žádosti o stavební povolení.

Pro programy Economy a Comfort a Maximum nabízíme také zajištění externího financování buď formou bankovního úvěru, nebo pronájmu instalované elektrárny s možností pozdějšího odkupu.

Jak to celé funguje?

Fotovoltaická elektrárna patří mezi obnovitelné zdroje, ze své podstaty se tedy jedná o nevyčerpatelný zdroj energie. Jednoduše řečeno je to zařízení, které vyrábí elektřinu ze slunečního záření.

Systém fotovoltaické elektrárny se skládá ze dvou základních částí - solárních panelů a měniče (střídače).

Solární panely - při správné instalaci vyrábí za použití slunečních paprsků elektrický proud. Množství vyrobeného proudu závisí nejenom na intenzitě dopadajících slunečního záření, ale také na způsobu instalace elektrárny a na ročním období.

Měnič (střídač) - Převádí stejnosměrný proud vyráběný solárnímy panely na proud střídavý, který je nadále využit k provozu domácích spotřebičů.

Další volitelnou komponentou je bateriové uložiště, sloužící k akumulaci nadbytečně vyrobené elektrické energie pro použití v čase, kdy elektrárna nevyrábí dostatek elektřiny k pokrytí požadované spotřeby. Správně zvolená velikost bateriového úložiště pak dokáže ušetřit až 30 procent elektrické energie odebírané z distribuční sítě.